Pharmasoft

Pharmasoft 1.0

Generate and deploy reports for pharmaceutical businesses
Người dùng đánh giá
2.2  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Essel Software & Services Ltd.,

Organize the work of a drug store or a medical institution selling and acquiring medication. The suite collects and structures data with the forms and templates for stock accounting, position reporting, sales analysis, ledger creation, supplier monitoring, etc.

Đơn giản chưa từng trải, PHARMASOFT là một linh hoạt phần mềm giải pháp giảm báo Cáo thế hệ thời gian và làm tăng chất lượng & chính xác của thông tin đó. Trên lề Mục) / Khách hàng(s), Sales Invoice, Party Ledger, Lô-khôn ngoan Stock Position Report, Sales Analysis Report, Khách hàng / cung cấp Enquiry, Debit Note, Credit Note etc. có thể được tạo ra AT THE PRESS OF MỘT KEY. PHARMASOFT có đặc tính năng như Enquiry, Chuỗi và phn Tích với đầy đủ an ninh tính năng.
Những báo cáo này có thể bị xem trên Màn hình hay in hay xuất.
PHARMASOFT có thể tạo ra ngay đi đến cuộc hẹn Balance Sheet, Profit & Loss Statements, Sổ cái và thông tin về Chuyến-khôn ngoan Stock Position, khu Vực-khôn ngoan hay bộ sưu Tập-con khôn ngoan Outstanding Statements và nhiều hơn nữa. Tất cả những cái này sẽ dẫn đầy đủ cách sử dụng nhn lực, và tăng cường công việc.
Thông tin được cập nhật vào: